Sponsorer

Våra sponsorer


Vi tackar våra sponsorer för allt stöd!

Ross stipendium

Nu kan den som är ung och medlem i Rastaborgs Ridklubb få stipendium för utrustning eller avgifter. Det är RARK:s huvudsponsor Ross Arkitekter som bidrar med pengar till fonden. Bidraget söks av målsman.


Vi vet alla att ridsporten är att betrakta som en dyr sport, både när det kommer till utrustning och utövandet. Den är i så måtto till viss del exkluderande. Barn och ungdomar som kommer från familjer med begränsade ekonomiska ramar har därför en större utmaning att utöva ridsport. Så vill inte vi ha det! Ross Arkitekter har därför avsatt medel till Rastaborgs Ridklubb (RARK). Dessa skall förvaltas i en stipendiefond för barn och ungdomar, som familjen kan söka bidrag ur.


Så här kan du använda bidraget

Bidraget kan till exempel användas för att köpa nödvändig utrustning, till avgifter eller för att täcka andra kostnader, så att du som stipendiat kan delta i aktiviteter inom ridsporten. Exempel på detta kan vara bidrag till ridstövlar eller hjälm, avgift till kurs, terminsavgift, tävling eller utbildning, etc.


Krav för att söka bidraget

Bidraget söks av förälder/målsman till barn/ungdom som är medlem i RARK. Familj med ungdom upp till och med 18 år kan vara mottagare av stipendiet. 


Så här söker du

Ansökningen ska innehålla anledningen till varför du söker bidrag ur fonden. Du skriver också hur mycket pengar du önskar och en kort motivering till varför ett bidrag skulle hjälpa ditt barn att utöva ridning. Skicka din ansökan via mejl till ordförande i RARK:s styrelse Daniella Lundh Egenäs (daniella@wineandculture.se). Märk mejlet "Ansökan till Ross stipendiefond". 


Din ansökan är behovsprövad och helt anonym utåt, bara ordförande och styrelsen får reda på att du har sökt. Stipendiet delas också ut anonymt. Ingen annan får reda på vem som har fått pengar ur fonden.


Sista dagen du kan skicka din ansökan för 2022 är den 12 december.

Ideell sponsring

Det är väldigt uppskattat med ideell sponsring. Det innebär t ex att vara med som funktionär under tävling eller engagera dig på andra sätt. Kom gärna med förslag och bolla dina idéer genom att kontakta oss.